Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящия правилник се издава на основание чл. 54 от ЗСБТ
§2. Лицата извършващи дейност на територията на територията на стоковото тържище следва да бъдат запознати по подходящ начин с неговото съдържание.
§3. По въпроси от оперативен характер с оглед ефективното функциониране на стоковото тържище управителят може да издава заповеди, които следват настоящия правилник, без да го изменят са неразделна част от него. Горните следва да бъдат доведени до знанието на лицата, извършващи дейност на тържището по подходящ, начин.        България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010