Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Бюджет на тържището

Бюджет на тържището

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

РЕД ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ  БЮДЖЕТА НА ТЪРЖИЩЕТО

Чл.41. Съставянето на бюджета на стковото тържище е задължение на организатора на тържището и се извърщва  в съответствие с поставените задачи и при стриктно спазване на ЗСБТ.

Чл.42. Подготовката и разработването на бюджета на тържището се извършва от финансово-икономическите звена на организатора на тържището.

Чл.43. Обсъждането и приемането на бюджета става от изпълнителния орган на организатора на тържището най-малко 1 месец преди настъпването на календарния период, за който се отнася.

Чл.44. Приемането на счетоводния отчет и баланс за отчетния период става от същия орган в сроковете, определени от Закона за счетоводството и свързните с него подзаконови нормативни актове.България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010