Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Наеми и такси

Наеми и такси

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

НАЕМИ И ТАКСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ, ТЕХНИКА И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЪРЖИЩЕТО

Чл.37. Организаторът на тържището предоставя възмездно търговски площи в зависимост от местоположението им на територията на тържището.
 а/ покрити търговски площи, които се подразделят на:
 - чисти търговски площи на цена от 8 до  15 лв. кв. м. без ДДС за 1 месец;
- търговски площи - частично съоражени /стелажи, ролпалети, колички, хладилници и др./ на цена за кв. м. от 8 до  15 лв. кв. м. без ДДС за 1 месец;
б/ търговски площи напълно оборудвани с исканата от наемателя техника и съоражения, включително подемно - транспортна техника на цена за кв.м. от 8 до  15 лв. кв. м. без ДДС за 1 месец, като в цената се включват и таксите, предвидени по чл. 38 ал.1

Чл. 38. Организаторът на тържището определя такси за участие на търговците на тържището както следва:
 а/ за реализиран оборот до 500.00 лв. дневно таксата е 0,05 %,
 б/ за реализиран оборот от 500 до 1000 лв. дневно таксата е 0,03%
 в/ за реализиран оборот над 1000 лв. дневно таксата е 0,02%

Чл. 39. 1/. Организаторът на тържището определя входни такси в абсолютна сума, както следва:  1.00 лв. за всяко влизане или:
 а/ входна месечна такса с абонамент за автомобил до 3 т. – 30.00 лв. с ДДС;
 б/ входна месечна такса с абонамент за автомобил над 3 т. – 30.00 лв. с ДДС
 в/ за престой на ППС на територията на стоковото тържище, както следва:
 - до 4 часа - 1 лв.;
 - от 4 до 8 часа - 5 лв. ;
 - от 8 до 24 часа  - 15 лв.;
/2/ Входната такса се заплаща от лица по горната алинея при влизането им на територията на тържището.
/3/. Организаторът на тържището определя такси за ползване на открити площи, както следва:
- за автомобил до 1.5 т. полезен товар – 15.00 лв. с ДДС на ден или 450.00 лв. с ДДС за един месец;
- за лек автомобил - 10.00 лв. с ДДС на ден или 300.00 лв. с ДДС за един месец;
- за автомобил над 1.5 т. полезен товар – 25.00 лв. с ДДС на ден или 750.00 лв. с ДДС за един месец;
/4/ Организаторът на тържището определя такса за ползване на санитарни помещения в размер на 0.50 лв.
Чл. 40. 1/ Организатора на тържището предлага на участниците услуги, за които събира такси както следва:
 
І. Подемно-трнспорни услуги в това число от:
1. Автомобили за превоз на стоки – по ...... лв. на час;
2. Транспортни колички - по ......... лв. на час;
3. Електрокари – по .......... лв. на час;
4. Мотокари- по .......... лв. на час;
5. Метали колички- по ....... лв.на час
 
ІІ.Услуги от хладилни и други съоражения в т.ч.от:
1.Хладилни камери и ниско температурни – по ............. лв. на месец;
2. Хладилни шкафове -по ............. лв. на месец;
3. Изложбени хладилни витрини - по ......... лв. на месец;
4. Щандови хладилни витрини – по .......... лв. на месц;
5. Фризери и хладилници домакински по ........ лв. на месец;
6. Измервателни уреди - везни, кантари, млекомери и др. - по ......... лв. на час;
7.Дървени палети – по ......... лв на час;
8. Ролплети по .......... лв.на час;
9. Метални надстройки - по .......... лв. на час;
10. Ел. съоражения /дрелки, ъглошлайф, фрези/ по ............. лв. на час;
11.Ел. енергия - по фактически разходи, установени чрез отчитане разходите по електромера, увеличени с .......... %

ІІІ.Размножителни и изчислителни услуги:
1.От компютри -........... лв. на страница;
2.От ксерокс по ............ лв. на страница;
3. Сметачни машини по ........ лв. на час;
/2/ Заплащането на услугите по ал.1 става в момента на и
България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010