Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Безопасност и качество

Безопасност и качество

РАЗДЕЛ ОСМИ
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ

Чл. 27. Правата и задълженията на всички лица извършващи дейностите на територията на тържището се уреждат по Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) и приложимото общо търговско и гражданско законодателство, както и приложимите разпоредби на нормативната уредба за търговия с храни.
Чл. 28. Управлението на безопасността на хранителните стоки се осъществява чрез внедрена система за наблюдение и контрол на рисковите фактори, основана на приетите добри търговски практики и действащи стандарти в тази връзка.
България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010