Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Права и задължения

Права и задължения

РАЗДЕЛ СЕДМИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТЪРЖИЩНИТЕ СДЕЛКИ

Чл.25. Правата и задълженията на страните по тържищните сделки се уреждат според Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/, Търговския закон /ТЗ/, Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/.

Чл.26. Тържището не отговаря за изпълнението на задълженията по сделки, сключени между търговци на тържището.
България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010