Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Обявяване на цените

Обявяване на цените

РАЗДЕЛ ПЕТИ: МЯСТО И НАЧИН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Чл. 17. Цените на предлаганите на тържището стоки се обявяват на местата на тяхното предлагане, индивидуално по видове и групи, и групово като минимални и максимални за съответната група стоки, на поне две специални табла на територията на тържището, едното от които на неговия вход.България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010