Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Места и време

Места и време

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
МЕСТА И ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИ И ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЪРЖИЩЕТО

Чл. 11. Места за извършване на продажби на предлагните стоки и на товаро -разтоварните работи се определят от организатора на тържището съгласно:
а/ утвърдения от организатора план за разпределяне територията на тържището;
б/ специфичните особености на съответните видове стоки;
в/ организацията на движение на транспортните средства.

Чл. 12. Работното време се определя от управлението на тържището както следва:
а/ време за доставка и търговски сделки, свързани с процеса на снабдяване от обяд 12:00 до сутрин 04:00  часа;
б/ време за продажби от 00:00 до 24:00 часа;
в/ време за почистване от 10:00 до 12:00 часа;

Чл. 13. През работно време на територията  на тържището се разрешава само достъп на лица, които работят или са заети в дейностите, които осъществяват на тържището.

Чл. 14. Достъп на купувачи на територията на тържището се разрешава само в определеното за продажби време.

Чл. 15. Извън установеното работно време пребиваването на лица и извършването на товаро-разтоварни дейности на територията на тържището се допуска по изключение само след специално разрешение от управителя на тържището.

Чл. 16. Почистването на търговските обекти и площи, както и общите части на територията на тържището се извършва в определеното за това време или извън него, когато това се налага, като в този случай продажбите се спират временно.България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010