Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ Стоки и стокови групи

Стоки и стокови групи

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ВИДОВЕ СТОКИ И СТОКОВИ ГРУПИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА ПРОДАЖБА НА ТЪРЖИЩЕТО

Чл.10. На територията на тържището могат да се предлагат за продажба следните стоки и стокови групи:
1. Плодове и зелечуци - всички видове / сушени и замразени/, гъби, ядки
2 .Южни плодове, включително, маслини
3. Зърнени храни.
/2/ На тържището се създава специализиран отдел за търговия на едро със стоки, различни от тези по чл. 3 от Закона за стоковите борси и тържищата и чл. 10 от този правилник, а именно:
- електроуреди, тъкани, парфюмерия, пластмасови изделия и др.
/3/ Участниците в стоковия оборот и останалите търговци на едро са длъжни да спазват определените в този правилник изисквания.България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010