Зеленчукова борса БУРГАС
     Относно наеми, свободни места и други:
За повече информация ни позвънете на O886 806010 или
borsa.burgas
/ В медиите

В медиите

Министър Танева призова земеделските производители да се сдружават Като политики Министерството на земеделието и храните е направило необходимото за развитието на производството на плодове и зеленчуци. Независимо от размера на предоставената финансова помощ обаче, ако не започне функционирането на обединения на групи производители, няма как да се повиши доходът на производителя. Това каза министър Десислава Танева на среща за директно договаряне между производители от сектора, търговци и преработватели. В срещата, организирана от Съюза на градинарите в България, участваха над 110 души. Имаше представители на търговските вериги "Фантастико", "Метро", "Билла", "Кауфланд", ЦБА, на "Арон фреш" и на осем преработвателни предприятия. В момента регистрираните производители на плодове и зеленчуци в България са около 9000 (заедно с оранжерийното производство). От тях има организирани само 12 групи организации с общо 48 членове, които изпълняват инвестиционните си програми и са получили съответната подкрепа. До 2014 г. има три признати организации на производители и една призната през 2015 г., като те включват над 44 производителя и 17 членове. Всички те ще имат възможност да кандидатстват по европейските програми за подкрепа на инвестиционните програми, които биха защитили пред ДФЗ и биха получили съфинансиране, европейско и национално. Министърът поясни, че в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. има две мерки, които стимулират сдружаването и късите вериги на доставки - Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производителите" и Подмярка 16.4 "Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари". Предвижда се двете мерки да бъдат отворени през 2017 г. На срещата бяха представени възможностите на електронната борса за плодове и зеленчуци на едро "Градинария". Страницата е подготвена от екипа на "Регал" (regal.bg).


name

България
Бургас 8000
Северна промишлена зона 
ул. "Одрин" - в дясно от бензиностанция ЛукОЙЛ
GPS:42.515729, 27.441922

тел. 0886 806010